Oferta wynajmu nieruchomości


 

    Pobórka Wielka - powierzchnia biurowa, powierzchnia magazynowa


Pobórka Wielka 35A, 89-340 Białośliwie
Cena: 20,00 zł/m2 (biura i pomieszczenia socjalne), 15,00 zł/m2 (magazyn)

 

Galeria - kliknij, aby zobaczyć zdjęcia nieruchomości.

 

Do wynajęcia hala magazynowa zlokalizowana w Pobórce Wielkiej, bezpośrednio przy drodze krajowej nr 10 Piła - Bydgoszcz.

Hala magazynowa jest budynkiem jednokondygnacyjnym, o konstrukcji stalowej trzynawowej o rozstawie osi 18 metrów z dachem płaskim o spadku 8%. Do wynajmu przeznaczona jest powierzchnia:

 • hala magazynowa: 1708,84 m2
 • kubatura hali magazynowej: 20571,20 m3
 • pomieszczenia socjalne

Podstawowe gabaryty obiektu:

 • długość (modularna): 55,94 m
 • szerokość (modularna): 31,92 m
 • wysokość w świetle konstrukcji hali magazynowej: 9,00 m
 • wysokość w świetle konstrukcji części socjalnej : 5,10 m

Czytelny układ przestrzenny obiektu, właściwa komunikacja i drogi ewakuacyjne pozwalają na bezpieczne użytkowanie wszystkich omieszczeń. Dla pracowników zaprojektowano odpowiednie zaplecza socjalno-sanitarne. Obiekt oraz przeznaczenie budynku nie jest źródłem nadmiernych hałasów i drgań. Projektowany obiekt złożony jest z parterowej hali opartej na siatce stalowych słupów 12,0 x 18,0m i 8,0 x 18,0m i posiada formę jednoprzestrzennej hali trzynawowej oraz niższej części socjalnej o rozstawie osi 9,95x18,0m.

Posadzka hali magazynowej:

 • betonowa, antypoślizgowa, bezspoinowa, chemoutwardzalna typu SIKA
 • posadzka betonowa chemoutwardzalna typu SIKA, antypoślizgowa, bezspoinowa, kwasoodporna w miejscu ładowania wózków

Posadzki części socjalnej:

 • wykładzina dywanowa antystatyczna
 • płytki ceramiczne, 30x30 GRES TECHNICZNY

Budynek jest wyposażony w instalacje:

 • woda zimna i ciepła (podgrzewacze przepływowe) 
 • kanalizacyjna sanitarna
 • hydrantowe – wewnętrzne
 • wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej
 • instalacji co
 • p.poż. – klapy dymowe
 • elektroenergetyczne i niskoporądowe
 • odgromowe
 • instalacji gazu ziemnego
 • inne specjalistyczne określone w opracowaniach branżowych
 • odpady (socjalno-bytowe i opakowania) gromadzone w kontenerach umieszczonych na zaprojektowanym placu gospodarczym